Zuinig en voordelig

De olieprijzen zijn volop in de actualiteit. Met de internationale olieprijzen die onder druk staan, wordt het moeilijk in te schatten wat nu de voordeligste brandstof is. En toch blijft u als stookoliegebruiker nog steeds op langere termiijn een goede zaak doen.Voor een overzicht van de prijsevolutie klik hier of voor een prijs vergelijking van mazout , aardgas en electriciteit klik hier en oordeel zelf

De Stookolieprijs

De stookoliemarkt is een vrije markt waarin de klant zelf zijn leverancier kiest. De officiële maximumprijs voor stookolie wordt federaal voor heel België bepaald volgens een programma-overeenkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktprijzen in Rotterdam en Italië, de dollarkoers, distributiemarges, fiscale lasten, enz. Door dit beschermingsmechanisme en de concurrentie op de vrije markt betaalt u nooit meer dan deze maximumprijs. Door dit mechanisme worden ook scherpe speculatieve prijzen vermeden en worden de prijsschommelingen uitgevlakt

 

Goedkope brandstof

Wie voor stookolie kiest, kiest voor een zuinig energieverbruik op lange termijn. Iedere energie of brandstof heeft een kost. De totale kostprijs voor de verwarming van uw woning is het resultaat van de kost van de investering, het rendement van de installatie, de isolatie van de woning, het leefgedrag van de bewoners, de terugkerende kosten voor onderhoud, de huur van de meter en de gebruikte energie of brandstof.

Wie bouwt of renoveert, kan bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen genieten van een ruggesteuntje vanwege de overheid. In het kader van het Kyotoprotocol bieden de verschillende overheden in België een aantal financiële hulpmiddelen. Om u als consument wegwijs te helpen in dit gecompliceerde netwerk, zette Informazout alle mogelijkheden m.b.t. verwarming op mazout en rationeel energieverbruik op een rijtje.

Veiligheid

Installaties op basis van stookolie hebben zelden te kampen met problemen. Ontploffingen doen zich niet voor (stookolie is zelfs bij kamertemperatuur niet ontvlambaar) Mazout heeft een vlampunt dat hoger ligt dan 55°C.
In de praktijk geldt het dat mazout onder 55°C geen enkel gevaar oplevert tijdens de behandeling.Mazout is een product dat bij een normale omgevingstemperatuur niet ontvlambaar is, tenzij het verneveld en vergast wordt én bovendien aangestoken wordt. Daardoor kan het ook in zijn normale vloeibare toestand op een veilige manier in grote hoeveelheden gestockeerd worden, wat een geruststellende gedachte is, ja toch?
Het risico van CO-vergiftiging is zeer beperkt. Indien er toch een vreemde geur wordt waargenomen, zijn de oorzaken waarschijnlijk een slecht sluitende schouwklep of wat gemorste brandstof. De woning kan zonder problemen verder worden verwarmd.

Bron: www.informazout.be